Philipecz basic presentation

  • Trajanje cca 30-45 min
  • Uključuje razgled podruma i upoznavanje sa obiteljskom tradicijom uz prezentaciju proizvodnje
  • Degustacija Samoborskog Bermeta , Samoborske Muštarde , 2Vina (Grashevina/Rose Tia)
  • Hrana: kreker, sir
  • Cijena: 12,00€ po osobi
  • min 4 osobe / max 25 osoba